Od wczesnych lat dzieciństwa interesowało mnie badanie natury doświadczenia. Jako nastolatek napotkałem pierwsze informacje na temat perspektywy niedualnej w języku angielskim w internecie. Od tamtej pory kontemplacja rzeczywistości stała się moją główną pasją i codzienną praktyką. Pragnienie rozpoznania prawdziwej natury rzeczywistości było tak silne, że wytyczyło kurs na całe życie. Od ponad 15 lat podążam za przekazem przewodników dzielących się najprostszymi prawdami. Poznałem przekaz m.in. od: Rupert Spira, Adyashanti, Mooji, Gangaji, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, Sadhguru, Jiddu Krishnamurti, Ekhart Tolle, Alan Watts i innych. 

W 2011 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Kulturoznawstwa na Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Po ukończeniu licencjatu, od kilkumiesięcznej wyprawy motocyklowej po Indiach, rozpocząłem kilkuletni okres podróżowania po świecie.

W latach 2014 – 2017 podróżowałem wsłuchując się w głos intuicji. Realizowałem w tym czasie swoje najskrytsze marzenia. Zacząłem prowadzić bloga i robić zdjęcia. W przeciągu 3 lat, oddając się w pełni prowadzeniu z wewnątrz, odwiedziłem 5 kontynentów otwierając się na bogactwo i różnorodność kultur i ich tradycji, religii i systemów filozoficznych, sposobów wychowania, edukacji i odmiennych form organizacji społecznej na naszym globie. Równolegle pracowałem w sektorze turystycznym, między innymi jako organizator wycieczek rowerowych w Europie dla amerykańskiego biura podróży Backroads. 

W 2015 roku ukończyłem kurs spadochronowy AFF umożliwiający mi oddawanie samodzielnych skoków.

W 2016 roku wydałem swoją pierwszą książkę „Na tropie zdumienia: Podróż w Nieznane”.

Do 2019 roku ukończyłem kilka warsztatów pracy z emocjami w tradycji Possibility Management, których wieńczącym było szkolenie Expand the Box.

Od 2019 roku stale praktykuję terapię tańcem i ruchem 5Rytmów wg Gabrielle Roth na warsztatach stacjonarnych w Krakowie. 

W latach 2019 i 2020 roku pracowałem dla Fundacji W Służbie Życia, w ośrodku edukacyjno rozwojowym „Spokojna Dolina” w roli gospodarza, kucharza oraz prowadzącego autorskie warsztaty świadomej komunikacji „Proste Słowa”. 

W roku 2020 ukazała się moja druga książka pt. „Życie Świadome: Piękno Medytacji na co dzień”.

Od 2020 roku regularnie uczestniczę w webinarach prowadzonych przez Ruperta Spira, kontynuując pogłębianie praktyki medytacji w nurcie non-duality.

W latach 2021 i 2022 pracowałem jako Event Manager dla Nityi Patrycji Pruchnik. W tym czasie nadzorowałem prace zespołu i zorganizowałem kilkanaście wielodniowych odosobnień medytacyjnych w wielu ośrodkach rozwojowych w Polsce oraz liczne weekendowe spotkania miejskie.

Od 2023 roku uczęszczam na spotkania Grupy Empatycznej „Przestrzeń”. Warsztaty te służą poznawaniu i praktykowaniu porozumienia w idei Nonviolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga.

W 2023 roku rozpocząłem pierwszy rok Studium NVC (Porozumienie Bez Przemocy). 

W 2024 roku uczestniczyłem w weekendowym cyklu webinarów Scalając Podzielony Świat organizowanych przez Fundację Dialogu Społecznego i CNVC. Uczestniczyłem też w tygodniowym cyklu warsztatów Time For Empathy organizowanych przez Empathic Way Europe.

Aktualnie pracuję jako kucharz w Waldorfskim Przedszkolu „Ziarenko” oraz jako autoryzowany tłumacz przekazu Ruperta Spira na język polski.