Niedualność jest wglądem w prawdziwą naturę rzeczywistości. To rozpoznanie, że szczęście, piękno i miłość są naturą naszego istnienia. Jest ucieleśnianiem w życiu codziennym perspektywy widzenia, w której wszyscy ludzie, zwierzęta i pozornie oddzielne od siebie obiekty, współdzielą ze sobą jedno, nieograniczone, niepodzielne istnienie. Przekaz non-duality przypomina o wartościach równości i współzależności. Wskazuje, że wszystkie przejawy świadomości ostatecznie pochodzą, oraz są wyrazem stworzonym z tego samego, jednego źródła.

Rozpoznanie to jest nawiązaniem świadomego kontaktu z najbardziej esencjonalną częścią siebie. Wgląd ten buduje w nas sens bezpieczeństwa, kompletności, zrozumienia. Oferuje możliwość połączenia się ze swoimi uczuciami i zaopiekowania się potrzebami, które za nimi stoją. Podlewa poczucie spokoju, stabilności i cichej radości nieuzależnionej od okoliczności zewnętrznych. Jest podstawą do budowania empatycznych, ciepłych relacji z innymi ludźmi oraz tworzenia zrównoważonego stosunku ze środowiskiem naturalnym.

Wprowadzenie do praktyki możesz przeczytać tutaj