SZCZĘŚCIE DOSTĘPNE ZAWSZE

Czym mniej pytań w głowie,
Tym więcej odpowiedzi w sercu.
 
Zostaw to, co głośne, dumne i krzykliwe.
Prawda nie musi do siebie przekonywać.
 
Nie ma jej w rzeczach, w wiedzy, w racji.
Prawdziwego szczęścia nie ma w tym,
co można mieć tylko na chwilę.
 
Stań za tym, co naturalne, zwykłe i proste.
Za tym, co jest dla wszystkich takie samo.
W tym jest jedyne szczęście dostępne zawsze.